Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Adres
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182

Telefon
62 76 76 301

Faks
62 766 59 65

Strona internetowa
http://www.odn.kalisz.pl

E-mail
sekretariat@odn.kalisz.pl

Numer konta
Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu
ul. Górnośląska 50
62-800 Kalisz
14 1500 1432 1214 3004 9255 0000

NIP
618 13 51 567

Regon
001408016