Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jest finansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Statut