Zawartość pliku:

  • Bilans jednostki budżetowej ODN Kalisz na dzień 31.12.2020,
  •  rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020,
  •  zestawienie zmian w Funduszu jednostki na dzień 31.12.2020,
  •  informacja dodatkowa ODN Kalisz za rok 2020.