Inne

Informacja o wyniku

Zapytanie ofertowe

Złączniki do zapytania ofertowego

Harmonogram

zużyte składniki majątku

Dostawa sprzętu wideo 1 szt. kamery cyfrowej Canon HF G40, statywu Benro KH-26NL, głowicy Benro S7, torby Lowepro Urban Reporter 350, dwóch kart pamięci Sandisk Extreme SDXC 64GB 90MB/s. Czytaj więcej

Zdjęcia po remoncie:

Czytaj więcej

1. Zapytanie oferowe
2. Wzór umowy
3. Przedmiar
4. Formularz ofertowy

Dyrekcja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  informuje o realizacji zadania remontowego pod nazwą. „Remont pomieszczeń budynku administracyjno-dydaktycznego ODN”.

Zakres rzeczowy obejmuje:  malowanie korytarza, sal wykładowych, dwóch klatek schodowych
(ogółem około 1500 m2), wykonanie ościeżnicy zabezpieczającej pęknięcie ścian oraz częściową wymianę oświetlenia na led na II piętrze budynku ODN w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182.

Planowany okres realizacji zadania: od  czerwca  do  sierpnia 2017 r.

Wartość szacunkowa zadania wynosi 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset zł)

Zdjęcia: Czytaj więcej

Wykaz

Wykaz