Inne

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 12.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2018r. godz. 11.00

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 07.12.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy

 

Termin składania ofert: 26.11.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2018r. godz. 11.00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Wymiary pomieszczenia

Załącznik nr 4 Zdjęcia pomieszczeń

Załącznik nr 5 Informacje i dostęp do danych osobowych

Załącznik nr 6 Projekt umowy

 

Terminy:

Termin składania ofert : 16.11.2018r.  godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:    16.11.2018r. godz. 14.30

W związku z brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie ODN na rok 2018 przetarg na zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego nie zostanie ogłoszony.

1_INFORMACJA

2_ZAPYTANIE_OFERTOWE

3_FORMULARZ ofertowy wykonawcy

4_ODN Kalisz – Przedmiar

5_Wzór-UMOWY

 

Czytaj więcej