Inne

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Wymiary pomieszczenia

Załącznik nr 4 Zdjęcia pomieszczeń

Załącznik nr 5 Informacje i dostęp do danych osobowych

Załącznik nr 6 Projekt umowy

 

Terminy:

Termin składania ofert : 16.11.2018r.  godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:    16.11.2018r. godz. 14.30

W związku z brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie ODN na rok 2018 przetarg na zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego nie zostanie ogłoszony.

1_INFORMACJA

2_ZAPYTANIE_OFERTOWE

3_FORMULARZ ofertowy wykonawcy

4_ODN Kalisz – Przedmiar

5_Wzór-UMOWY

 

Czytaj więcej

ODN Kalisz – Przedmiar

Formularz ofertowy Remont

Zał. 3 Wzór umowy malowanie 2018

Zapytanie ofertowe malowanie 2018

Informacja o realizacji zadania remontowego

Czytaj więcej

Informacja o wyniku

Zapytanie ofertowe

Złączniki do zapytania ofertowego

Harmonogram

zużyte składniki majątku