Projekty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500055778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi

Informacja z otwarcia ofert 02.10.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawa materiałów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI i VII

ogłoszenie o zamówieniu szkolenia 2

SIWZ 21-09

Załącznik nr 1 21.09

Załącznik nr 2 21.09.

załącznik nr 3 do SIWZ 21.09

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 21.09

ZAŁĄCZNIK nr 5 21.09.

Załącznik nr 6 do SIWZ 21.09

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3,4

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SIWZ
załącznik nr 1
Załącznik nr 2
załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Zmiana treści w SIWZ