Bez kategorii

Rozeznanie cenowe

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Harmonogram – korekta nr 3

 

Druga korekta harmonogramu realizacji zakupu inwestycyjnego

Harmonogram

Zmiana harmonogramu realizacji zakupu inwestycyjnego zatwierdzona przez DEN UMWW

Harmonogram

    

Harmonogram

Informacja o wyniku naboru

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: