Bez kategorii

Zmiana harmonogramu realizacji zakupu inwestycyjnego zatwierdzona przez DEN UMWW

Harmonogram

    

Harmonogram

Informacja o wyniku naboru

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części V zamówienia

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór oferty
Wzór umowy