Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji zadania remontowego pn. “Uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów”,  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu poszukuje wykonawcy ww. remontu.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o zwrotne przesłanie wypełnionego formularza dołączonego w załączniku do dnia 29.06.2021 r. do godziny 12.00 na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz lub e-mail sekretariat@odn.kalisz.pl

Formularz

Nazwa zadania: Uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów.
Zakres rzeczowy:

 • Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 150 cm fi 5 mm na podkładzie betonowym o grub. 10 cm na długości 88,5 m;
 • Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 120 cm fi 5 mm      
  na istniejącym murku betonowym na długości 27,5 m;
 • Otynkowanie istniejących murków i słupków betonowych;
 • Wykonanie 4 słupów z cegły budowlanej, otynkowanych o łącznym wymiarze 6,8 m;
 • Montaż na istniejących słupach furtki jednoskrzydłowej o wymiarach 100×170 cm;

Okres realizacji zadania:
21 grudnia 2020 – 31.10.2021
 

Galeria zdjęć PRZED REMONTEM

Zawartość pliku:

 • Bilans jednostki budżetowej ODN Kalisz na dzień 31.12.2020,
 •  rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020,
 •  zestawienie zmian w Funduszu jednostki na dzień 31.12.2020,
 •  informacja dodatkowa ODN Kalisz za rok 2020.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji zadania remontowego pn. “Uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów”,  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu poszukuje wykonawcy ww. remontu.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o zwrotne przesłanie wypełnionego formularza dołączonego w załączniku do dnia 23.03.2021 r. na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz lub e-mail sekretariat@odn.kalisz.pl

Formularz

Nazwa zadania: Uzupełnienie ogrodzenia budynku – zakup i montaż elementów.
Zakres rzeczowy:

 • Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 150 cm fi 5 mm na podkładzie betonowym o grub. 10 cm na długości 88,5 m;
 • Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 120 cm fi 5 mm      
  na istniejącym murku betonowym na długości 27,5 m;
 • Otynkowanie istniejących murków i słupków betonowych;
 • Wykonanie 4 słupów z cegły klinkierowej o łącznym wymiarze 6,8 m;
 • Montaż na istniejących słupach furtki jednoskrzydłowej o wymiarach 100×170 cm;
 • Montaż bramy przesuwnej ręcznie o wymiarach 400×170 cm z profili zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych;
 • dopuszcza się możliwość zmiany grubości prętów panelów z 5fi na 4fi.

Okres realizacji zadania:
1 stycznia 2021 – 30.06.2021
 

Galeria zdjęć PRZED REMONTEM

Publikacja na podstawie przepisów  par. 34 ust.9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

         13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. poz. 1911) –

        „SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  za rok 2019 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, jednostki organizacyjnej  Samorządu Województwa Wielkopolskiego – obejmujące:

1.       Bilans jednostki budżetowej ODN Kalisz na dzień 31.12.2019
2.       Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019
3.       Zestawienie zmian w Funduszu jednostki na dzień 31.12.2019
4.       Informację dodatkową ODN Kalisz za rok 2019.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: